Integritetspolicy

WebbTLL är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy. I denna integritetspolicy förklarar vi vilken typ av personuppgifter vi lagrar och hur vi behandlar dem.

Personuppgifter som vi samlar in och behandlar
Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:

Ditt namn/signatur i samband med att du kommenterar på hemsidan.
Cookies (se särskild information under rubriken cookies)
Personuppgifterna samlas vanligtvis in direkt från dig eller genereras i samband med att du använder våra tjänster och produkter.

Hur vi använder personuppgifter
Anpassad användarupplevelse
I samband med att din kommentar blir godkänd publiceras dina personuppgifter som du lämnat med kommentaren på hemsidan. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse.

Följa rättsliga åtaganden
I vissa fall är vi skyldiga att behandla personuppgifter av hänsyn till andra rättsliga åtaganden. Ett exempel på detta är information som är kopplad till försäljning, som vi är skyldiga att bokföra och spara enligt bokföringslagen. Det rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är att behandlingen är nödvändig för att uppfylla ett rättsligt åtagande som åligger oss.

Dina rättigheter
Om du vill utöva någon av dina rättigheter, kontakta oss på info@webbtll.se.

Rätt till insyn i egna uppgifter
Du kan begära en kopia av alla uppgifter vi behandlar om dig. Kontakta e-postadressen ovan för att utnyttja din insynsrätt.

Rätt till rättelse av personuppgifter
Du har rätt att begära att vi rättar eller kompletterar uppgifter som är felaktiga eller vilseledande.

Rätt till radering av personuppgifter
Du har rätt att få dina personuppgifter raderade utan dröjsmål. Du kan när som helst begära att vi raderar uppgifter om dig själv. Men notera att information som vi är skyldiga att behålla av hänsyn till andra rättsliga åtaganden (som till exempel bokföringslagen) inte kommer att raderas.

Begränsning av behandling av personuppgifter
I vissa situationer kan du också begära att vi begränsar behandlingen av uppgifter om dig. Du gör detta genom att kontakta oss på info@webbtll.se.

Protestera mot behandling av personuppgifter
Om vi behandlar uppgifter om dig med grund i våra uppgifter eller på grundval av en intresseavvägning har du rätt att protestera mot vår behandling av uppgifter om dig. Du gör detta genom att att kontakta oss på info@webbtll.se.

Dataportabilitet
Du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Kontakta e-postadressen ovan för att få ut dina personuppgifter.

Du kan klaga på vår behandling av personuppgifter
Vi hoppas att du informerar oss om du anser att vi inte följer reglerna i personuppgiftslagen. Säg gärna till först genom den kontakten eller kanalen du redan har etablerat med oss. Du kan också klaga på vår behandling av personuppgifter. Du gör detta till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Cookies
Vi använder cookies på denna sida i syfte:

att mäta statistik över hur våra användare använder webbplatsen. Detta görs genom analysvertyget Google Analytics.
att visa annonser i syfte att finansera webbplatsen. Detta görs genom Google AdSense samt Tradedoubler.